.
Målsägandens medverkan i rättsprocessen. Brå rapport 2016:8

Målsägandens medverkan i rättsprocessen. Brå rapport 2016:8

19300

193 kr (exkl. moms)

Målsägandens medverkan i rättsprocessen. Brå rapport 2016:8

Målsägandens medverkan i rättsprocessen. Brå rapport 2016:8

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Målsägandes medverkan i rättsprocessen är viktig för att brott ska kunna utredas. I ärenden där målsäganden inte vill medverka kan utredningsarbetet försvåras på olika sätt och leder ofta till att ärenden läggs ned.

Studien visar att det finns en rad olika skäl för den enskilde att medverka, men också för att inte medverka. Beslutet och förmågan att medverka eller inte kan bland annat hänga samman med brottstypen, sociala och individuella faktorer och tidigare erfarenheter. Det kan till exempel handla om att målsäganden känner rädsla, oro eller uppgi­venhet inför att genomgå en rättslig process.

För att kunna öka målsägandes medverkan är det viktigt att förstå både motiven för och skälen för att inte vilja eller kunna medverka och denna studie undersöker omständigheter som på olika sätt kan underlätta för målsäganden att medverka i rättsprocessen.

I rapporten behandlas frågeställningar som: hur påverkas rättsprocessen av målsägandes medverkan, vilka stödbehov har målsägande och hur kan stödet utvecklas under och efter rättsprocessen?

Rapporten riktar sig i framför allt till rättsväsendets aktörer.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.