Målområde 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Statens folkhälsoinstitut

Målområde 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

8500

85 kr

En av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – allas ansvar, som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Ger en fördjupad kunskap och information inom folkhälsans målområde 6.
Produktdetaljer: