Målområde 1. Delaktighet och inflytande i samhället
Statens folkhälsoinstitut

Målområde 1. Delaktighet och inflytande i samhället

8000

80 kr

En av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – allas ansvar, som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Ger en fördjupad kunskap och information inom folkhälsans målområde 1.
Produktdetaljer: