.
Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. SOU 2017:90
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt

Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. SOU 2017:90

Betänkande från Utredningen om EU-bodelning

55000

550 kr (exkl. moms)

Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. SOU 2017:90

Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. SOU 2017:90

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 403
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824706-8
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Lämnar de författningsförslag och förslag på andra åtgärder som behövs med anledning av EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden och EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Förklarar och tydliggör förordningarnas innebörd och tillämpning i ett svenskt sammanhang. Eftersom förordningarna om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden har kopplingar till framför allt arvsförordningen och Bryssel II-förordningen har också ingått i utredningens uppdrag att belysa hur de olika förordningarna förhåller sig till varandra.

Särsklid utredare: Michael Hellner
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!