Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. SOU 2017:90
 • arvsförordning
 • bodelning
 • bryssel II-förordning
 • Ju 2016:19
 • Michael Hellner
 • separation
 • skilsmässa
 • äktenskap

Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. SOU 2017:90

Betänkande från Utredningen om EU-bodelning

55000

550 kr (exkl. moms)

Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. SOU 2017:90

Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. SOU 2017:90

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 403
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:090
 • ISBN/Best.nr: 978-913824706-8
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen

Om boken

Lämnar de författningsförslag och förslag på andra åtgärder som behövs med anledning av EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden och EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Förklarar och tydliggör förordningarnas innebörd och tillämpning i ett svenskt sammanhang. Eftersom förordningarna om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden har kopplingar till framför allt arvsförordningen och Bryssel II-förordningen har också ingått i utredningens uppdrag att belysa hur de olika förordningarna förhåller sig till varandra.

Särsklid utredare: Michael Hellner
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!