Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. SOU 2017:90
Justitiedepartementet

Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. SOU 2017:90

55000

550 kr

Lämnar de författningsförslag och förslag på andra åtgärder som behövs med anledning av EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden och EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden.Förklarar och tydliggör förordningarnas innebörd och tillämpning i ett svenskt sammanhang. Eftersom förordningarna om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden har kopplingar till framför allt arvsförordningen och Bryssel II-förordningen har också ingått i utredningens uppdrag att belysa hur de olika förordningarna förhåller sig till varandra.Särsklid utredare: Michael Hellner
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: