.
LVM
  • Socialrätt

LVM

Carl-Gustaf Tryblom, Caroline Hellström

- En vägledning

Produkt-id: 6826658103462
ID: S-1A56CECE5A6D37858525824F003D3E
LVM
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Att vårda någon med stöd av LVM är en form av frihetsberövande och medför betydande inskränkningar i den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. Därför finns det flera bestämmelser som ska se till att någon enskild inte blir föremål för tvångsvård utan starka skäl, och det finns också regler som ska bidra till en rättssäker handläggning av ärendena vid socialnämnden, förvaltningsdomstolen och LVM-hemmet.

Det här verket är tänkt som en vägledning vid tillämpningen av LVM. Den beskriver frågor som är centrala i handläggningen av LVM-ärenden. Genom referat av avgöranden från förvaltningsdomstolarna och de viktigaste JO-besluten på området behandlas en rad praktiska situationer samtidigt som boken ger en bakgrund och beskriver problem rörande tillämpningen av LVM.

Verket riktar sig i första hand till handläggare på olika nivåer inom socialtjänsten men även till offentliga biträden i LVM-mål och jurister i förvaltningsrätterna.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139023265.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-1A56CECE5A6D37858525824F003D3E", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-1A56CECE5A6D37858525824F003D3E", "verkid"=>"1A56CECE5A6D37858525824F003D3DBC1", "subject_areas"=>["Socialrätt"], "subjects"=>["Socialrätt"], "subtitle"=>"- En vägledning", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0816", "id"=>"56EF83EECF3250CAC1257A300033FA5B", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Carl-Gustaf", "lastname"=>"Tryblom"}, {"contact_id"=>"0737", "id"=>"4B2BF2575804F86EC125847A0029F046", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Caroline", "lastname"=>"Hellström"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139313021", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-09-10", "publicerat_timestamp"=>1631232000, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}