.
LVM
  • Socialrätt

LVM

Carl-Gustaf Tryblom, Caroline Hellström

- En vägledning

Produkt-id: 6826658070694
ID: 1A56CECE5A6D37858525824F003D3E20

444 kr (exkl. moms)

LVM

LVM

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Att vårda någon med stöd av LVM är en form av frihetsberövande och medför betydande inskränkningar i den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. Därför finns det flera bestämmelser som ska se till att någon enskild inte blir föremål för tvångsvård utan starka skäl, och det finns också regler som ska bidra till en rättssäker handläggning av ärendena vid socialnämnden, förvaltningsdomstolen och LVM-hemmet.

Den här boken är tänkt som en vägledning vid tillämpningen av LVM. Den beskriver frågor som är centrala i handläggningen av LVM-ärenden. Genom referat av avgöranden från förvaltningsdomstolarna och de viktigaste JO-besluten på området behandlas en rad praktiska situationer samtidigt som boken ger en bakgrund och beskriver problem rörande tillämpningen av LVM.

Boken riktar sig i första hand till handläggare på olika nivåer inom socialtjänsten men även till offentliga biträden i LVM-mål och jurister i förvaltningsrätterna.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139023265.png", "type"=>"print", "product_id"=>"1A56CECE5A6D37858525824F003D3E20", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"1A56CECE5A6D37858525824F003D3E20", "verkid"=>"1A56CECE5A6D37858525824F003D3DBC1", "subject_areas"=>["Socialrätt"], "subjects"=>["Socialrätt"], "subtitle"=>"- En vägledning", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0816", "id"=>"56EF83EECF3250CAC1257A300033FA5B", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Carl-Gustaf", "lastname"=>"Tryblom"}, {"contact_id"=>"0737", "id"=>"4B2BF2575804F86EC125847A0029F046", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Caroline", "lastname"=>"Hellström"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"31", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"311", "size"=>"274", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-09-16", "publicerat_timestamp"=>1631750400}