LSS-utredningen, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

LSS-utredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget.