LSS-utredningen, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

LSS-utredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning av utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: