.
LSS – konkreta ärendefrågor
  • Socialrätt

LSS – konkreta ärendefrågor

Tolkning och tillämpning

44300

443 kr (exkl. moms)

LSS – konkreta ärendefrågor

LSS – konkreta ärendefrågor

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 294
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139024774
  • Ämnen: Socialrätt
  • Taggar:
  • Författare: Finn Kronsporre

Om boken

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innehåller tio olika insatser. Av dessa hanterar kommunerna nio. Rätten till en insats – och även omfattningen av insatsen – kan i vissa fall vara svårbedömd. Ofta saknas tydlig vägledning för tillämpningen.

LSS – konkreta ärendefrågor fyller luckor där vägledning saknas och är utformad enligt fråga–svar-modellen. Insatserna i 9 § LSS behandlas och boken tar även upp personkretstillhörighet, behörighetsfrågor, handläggning och verkställighet. Tonvikten ligger på personlig assistans och assistansersättning genom Försäkringskassan då det är dessa insatser som är föremål för flest bedömningssvårigheter.

Boken är tänkt att utgöra ett bedömnings- och tankestöd kring de ofta förekommande frågor som kommuner och handläggare brottas med och det krävs att läsaren är någorlunda hemmastadd i tillämpningen av LSS för att kunna tillgodogöra sig innehållet. Svaren på frågorna, som har utgångspunkt i förarbetsuttalanden och rättspraxis, är resonerande och beaktar olika aspekter innan slutsatsen presenteras.

LSS – konkreta ärendefrågor vänder sig i första hand till kommunala LSS-handläggare men kan vara av stort värde även för anordnare av framför allt personlig assistans och andra som är involverade i ärenden och mål om rätt till insatser enligt LSS. Den kan också vara av värde i den dömande verksamheten.