.
LSS – konkreta ärendefrågor
  • Socialrätt

LSS – konkreta ärendefrågor

Finn Kronsporre

Tolkning och tillämpning

43600

436 kr (exkl. moms)

LSS – konkreta ärendefrågor

LSS – konkreta ärendefrågor

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 328
  • Utgiven: 2024
  • ISBN: 9789139026297
  • Ämnen: Socialrätt
  • Taggar:
  • Författare: Finn Kronsporre

Om boken

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innehåller tio olika insatser. Av dessa hanterar kommunerna nio. Rätten till insats – och även omfattningen av insatsen – kan i vissa fall vara svårbedömd. Ofta saknas tydlig vägledning för tillämpningen.

LSS – konkreta ärendefrågor är tänkt att utgöra ett bedömnings- och tankestöd kring de ofta förekommande frågor som kommuner och handläggare brottas med. Den är utformad enligt fråga–svar-modellen. Insatserna i 9 § LSS behandlas liksom personkretstillhörighet, behörighetsfrågor, handläggning och verkställighet. Tonvikten ligger på personlig assistans och assistansersättning genom Försäkringskassan då dessa insatser är föremål för flest bedömningssvårigheter.

Boken vänder sig i första hand till kommunala LSS-handläggare men kan även vara av stort värde för anordnare av personlig assistans och andra som är involverade i ärenden och mål om rätt till insatser enligt LSS. Den kan också vara av värde i den dömande verksamheten. Det krävs att läsaren är någorlunda hemmastadd i tillämpningen av LSS för att kunna tillgodogöra sig innehållet.

Denna andra upplaga tar hänsyn till de förändringar kring personlig assistans som skedde 2023 – bland annat ett schabloniserat föräldraavdrag, införandet av förebyggande stöd och medicinsk övervakning som grundläggande behov – samt ny praxis på området.