.
LSS - konkreta ärendefrågor
  • Socialrätt

LSS - konkreta ärendefrågor

Finn Kronsporre

Tolkning och tillämpning

0
LSS - konkreta ärendefrågor
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innehåller tio olika insatser. Av dessa hanterar kommunerna nio. Rätten till insats – och även omfattningen av insatsen – kan i vissa fall vara svårbedömd. Ofta saknas tydlig vägledning för tillämpningen.

LSS – konkreta ärendefrågor är tänkt att utgöra ett bedömnings- och tankestöd kring de ofta förekommande frågor som kommuner och handläggare brottas med. Den är utformad enligt fråga–svar-modellen. Insatserna i 9 § LSS behandlas liksom personkretstillhörighet, behörighetsfrågor, handläggning och verkställighet. Tonvikten ligger på personlig assistans och assistansersättning genom Försäkringskassan då dessa insatser är föremål för flest bedömningssvårigheter.

Verket vänder sig i första hand till kommunala LSS-handläggare men kan även vara av stort värde för anordnare av personlig assistans och andra som är involverade i ärenden och mål om rätt till insatser enligt LSS. Den kan också vara av värde i den dömande verksamheten. Det krävs att läsaren är någorlunda hemmastadd i tillämpningen av LSS för att kunna tillgodogöra sig innehållet.

Denna andra upplaga tar hänsyn till de förändringar kring personlig assistans som skedde 2023 – bland annat ett schabloniserat föräldraavdrag, införandet av förebyggande stöd och medicinsk övervakning som grundläggande behov – samt ny praxis på området.