Lönegaranti och utbetalande myndighet. Ds 2017:67
Arbetsmarknadsdepartementet

Lönegaranti och utbetalande myndighet. Ds 2017:67

9500

95 kr

I lönegarantilagen anges i dag att det är länsstyrelsen som har till uppgift att betala ut garantibelopp. I Ds:n föreslås att lönegarantilagen ändras så att det inte längre i lagen anges vilken myndighet som har denna uppgift. Det föreslås att det i lagen i stället anges att den myndighet som regeringen bestämmer betalar ut garantibelopp (utbetalande myndighet). I lagen föreslås även vissa följdändringar med anledning av detta.
Teckna stående order på Ds från Arbetsmarknadsdepartementet!
Produktdetaljer: