Lönar sig arbete 2.0?
Finansdepartementet

Lönar sig arbete 2.0?

18000

180 kr (exkl. moms)

Författare:
Eva Löfbom
Lönar sig arbete? Frågan kan verka provocerande eftersom arbete i så stor utsträckning anses vara en viktig och fundamental del i livet; det ger inkomst, kanske självförverkligande och många gånger också en identitet. Vårt samhälle och vår gemensamma välfärd bygger också på att de personer som är i arbetsför ålder är med och bidrar genom sitt arbete. Men samtidigt värnar vi om att det ska finnas ett ekonomiskt skyddsnät som erbjuder en rimlig levnadsstandard för de personer som har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Vad blir då egentligen det faktiska ekonomiska utbytet av att gå från olika ersättningssystem till arbete? Och hur mycket lönar det sig att arbeta ytterligare timmar om man redan har ett jobb?Rapporten belyser hur transfereringar, skatter och avgifter samverkar och ger förslag på förändringar som kan öka det ekonomiska utbytet av arbete.Författare: Eva LöfbomKöp rapporten och ta del av de kompletta analyserna och förbättringsförslagen!
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.
Produktdetaljer: