Lokalt och regionalt folkhälsoarbete
Statens folkhälsoinstitut

Lokalt och regionalt folkhälsoarbete

11000

110 kr

En av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – allas ansvar, som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Rapporten ger en fördjupad kunskap och information om lokalt och regionalt folkhälsoarbete inom länsstyrelserna, landstingen och regionerna, kommunerna samt inom ett urval ideella organisationer.
Produktdetaljer: