Lokala åtgärder motorganiserad brottslighet. Idéskrift 18
Brottsförebyggande rådet/Brå

Lokala åtgärder motorganiserad brottslighet. Idéskrift 18

16800

168 kr (exkl. moms)

Avsikten med idéskriften är att ge dem som arbetar mot organiserad brottslighet på lokal nivå, såväl inom kommunerna och polisen som inom det lokala näringslivet och lokala frivilligorganisationer, mer kunskap om organiserad brottslighet och åtgärder på lokal nivå.

Organiserad brottslighet - begreppet för tankarna till något skrämmande, stort och avlägset. I själva verket är den organiserade brottsligheten inte särskilt långt borta. Den finns här och nu – i lokalsamhället. Det innebär att arbetet mot den organiserade brottsligheten inte enbart bör bedrivas genom nationella och internationella handlingsplaner och insatser. Genom ökad medvetenhet, aktivitet och samverkan på den lokala nivån kan man bidra till att bekämpa och förebygga denna kriminalitet.

Samla exempel på och metoder för hur man förebygger brott på hemmaplan - teckna stående order på BRÅ:s idéskrifter.