Livstidsstraff för mord. Ds 2017:38
  • Straffrätt & Rättsväsen

Livstidsstraff för mord. Ds 2017:38

9500

95 kr (exkl. moms)

Livstidsstraff för mord. Ds 2017:38

Livstidsstraff för mord. Ds 2017:38

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 116
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Ds 2017:038
  • ISBN/Best.nr: 978-913824661-0
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  • Taggar:

Om publikationen

Uppdraget har gått ut på att hitta en lagteknisk lösning som innebär att påföljden för de mord där straffet i dag bestäms till ett längre fängelsestraff än 14 år, framöver ska vara livstids fängelse. Det har inte ingått att ta ställning till om det finns ett behov av eller är lämpligt att öka användningen av livstidsstraffet. Uppdraget har enbart handlat om att hitta en lagteknisk lösning som leder till en sådan ökning.

I Ds:n föreslås att livstids fängelse pekas ut som normalstraff för mord. Först om omständigheterna inte påkallar ett livstidsstraff ska det vara möjligt att välja ett tidsbestämt straff. Lagändringen bör leda till en väsentlig ökning av användningen av livstidsstraffet. Tanken är att de mord som har ett mycket högt straffvärde, men som ändå leder till ett tidsbestämt straff, i fortsättningen ska bestraffas med livstids fängelse. Det kan förutses att en majoritet av de personer som döms till fängelse för mord kommer att dömas till livstids fängelse.

Utredare: Ylva Norling Jönsson

Köp Ds:n och ta del av de kompletta förslagen!
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!