Livstecken efter sen abort
Statens medicinsk-etiska råd

Livstecken efter sen abort

15300

153 kr (exkl. moms)

Analyserar Statens medicinsk-etiska råds (Smer) etiska frågeställningar i samband med sena aborter nära gränsen för medicinsk livsduglighet, med särskilt fokus på frågan om foster som visar livstecken efter sen abort. Bakgrunden är utvecklingen inom vården av extremt för tidigt födda, som lett till en mer uttalad konflikt mellan ambitionen att ge kvinnor möjlighet till sen abort där det finns starka skäl för det, och abortlagens bestämmelse om att inga livsdugliga foster får aborteras. Utifrån analysen i rapporten lämnar Smer ett antal förslag till professioner, vårdgivare och beslutsfattare. Rapporten innehåller också en genomgång av rättsläget.
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ligger under Socialdepartementet.
Tryckt upplaga: