Livsmedelsverkets författningssamling - LIVSFS. Prenumeration 2020
Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets författningssamling - LIVSFS. Prenumeration 2020

65400

654 kr (exkl. moms)

Här får du ta del av de föreskrifter som berör livsmedel och om livsmedelshygien, livsmedelsinformation, dricksvatten, och kosttillskott m.m.

Du erhåller alla författningar som utkommer från Livsmedelsverket i serien 2019.
Tryckt upplaga: