Livsmedelsverkets författningssamling - LIVSFS. Prenumeration 2021
  • Lantbruk & Livsmedel

Livsmedelsverkets författningssamling - LIVSFS. Prenumeration 2021

67400

674 kr (exkl. moms)

Livsmedelsverkets författningssamling - LIVSFS. Prenumeration 2021

Livsmedelsverkets författningssamling - LIVSFS. Prenumeration 2021

Om boken

Här får du ta del av de föreskrifter som berör livsmedel och om livsmedelshygien, livsmedelsinformation, dricksvatten, och kosttillskott m.m.

Du erhåller alla författningar som utkommer från Livsmedelsverket i serien 2019.
Om du vill beställa en enstaka författning, så beställer du dem från Norstedts Juridik från och med utgivningsår 2015 och framåt. Äldre författningar beställer du hos Livsmedelsverket.