Livsmedelsverkets författningssamling - LIVSFS. Prenumeration 2018
Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets författningssamling - LIVSFS. Prenumeration 2018

61500

615 kr (exkl. moms)

Här får du ta del av de föreskrifter som berör livsmedel och om livsmedelshygien, livsmedelsinformation, dricksvatten, och kosttillskott m.m. Du erhåller alla författningar som utkommer från Livsmedelsverket i serien 2018.
Om du vill beställa en enstaka författning, så beställer du dem från Wolters Kluwer från och med 2015 och framåt. Äldre författningar beställer du hos Livsmedelsverket.