Livsmedelspolitiken och EG
Utrikesdepartementet

Livsmedelspolitiken och EG

2800

28 kr

I EES-avtalet ingår stora delar av livsmedelsområdet. I denna skrift redovisas de förändringar som kommer att ske i ochmed att avtalet träder i kraft.

Fakta Europa 1993:01
Produktdetaljer: