Livräddningsredskap och anordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändrade föreskrifter
Sjöfartsverket

Livräddningsredskap och anordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändrade föreskrifter

1920

19 kr (exkl. moms)

Upphävd och gäller genom övergångsbestämmelser enligt SJÖFS 2004:30.

Ändringar i 1 §.

Prenumerera på SJÖFS
Produktdetaljer: