Livräddningsredskap och anordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändrade föreskrifter
Sjöfartsverket

Livräddningsredskap och anordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändrade föreskrifter

1840

18 kr (exkl. moms)

Upphävd och gäller genom övergångsbestämmelser.

Prenumerera på SJÖFS
Produktdetaljer: