.
Lite mer lika. SOU 2018:74. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
 • Ekonomi
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Socialrätt
 • Straffrätt
 • Skola och utbildning

Lite mer lika. SOU 2018:74. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Betänkande från Kostnadsutjämningsutredningen (Fi 2016:12)

22000

220 kr (exkl. moms)

Lite mer lika. SOU 2018:74. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Lite mer lika. SOU 2018:74. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 382
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824864-5
 • Ämnen: Ekonomi, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Socialrätt, Straffrätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. I huvudsak grundar sig utjämningen på skillnader i befolkningens sammansättning och bebyggelsestruktur.

Kortfattat om några av förslagen:
 • att utjämning på socioekonomisk grund ska införas inom förskolan.
 • en helt ny delmodell införs avseende kommunal vuxenutbildning inklusive Svenska för invandrare (SFI). Den speglar skillnader i socioekonomi och inte minst flyktingmottagande mellan kommunerna.
 • förändring i variablerna som ligger till grund för utjämning inom den kritiserade delmodellen för individ- och familjeomsorg innebär att utjämningen präglas mer av levnadsvillkor än av den kommunala verksamhetens utformning.
 • i kostnadsmatrisen för hälso- och sjukvård tas nuvarande variabel för andel av befolkningen som bor i småhus bort, eftersom den speglar bebyggelsestruktur snarare än vårdbehov.
 • en rad uppdateringar av beräkningar av merkostnader vid gles bebyggelse liksom merkostnader för administration, uppvärmning, räddningstjänst, byggkostnader samt gator och vägar i mindre föreslås
 • merkostnadsersättningen för minskande befolkning i kommunerna fördubblas och vidare att en ny ersättning för minskande antal barn 1–5 år i förskolan införs

Särskild utredare: Håkan Sörman

Köp utredningen och ta del av analyser och kompletta förslag!
Se längre ned för länkar till proposition och direktiv som hör ihop med utredningen.