.
Lissabonfördraget

Lissabonfördraget

Carl Bergström, Jörgen Hettne

En grundlag för EU?

43100

431 kr (exkl. moms)

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Under det svenska ordförandeskapet i december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. Fördraget är resultatet av en utdragen reformprocess vars syfte har varit att modernisera och effektivisera Europeiska unionen och ge den en struktur och handlingsförmåga som är bättre avpassad för dagens förhållanden.I boken Lissabonfördraget – En grundlag för EU? behandlas Lissabonfördragets bakgrund, innehåll och konsekvenser. Författarna ger också sin syn på det nya fördraget och på dess förhållande till det svenska statsskicket och grundlagen.