Lika för alla? ESO-rapport 2019:1
Finansdepartementet

Lika för alla? ESO-rapport 2019:1

En ESO-antologi om skolans likvärdighet

18400

184 kr (exkl. moms)

Såväl svenska som internationella bedömare menar att skolans likvärdighet försämrats under de senaste decennierna. Frågan är vad som kan göras för att bryta utvecklingen. I denna ESO-antologi undersöker ett antal forskare från olika forskningsfält vad vi egentligen vet om vilka åtgärder som kan fungera för att förbättra skolans likvärdighet. Bland kapitelrubrikerna:
  • Likvärdighet och skolkvalitet: socioekonomiskt ursprung och invandrarbakgrund
  • Vad säger forskningen om vilka åtgärder som bäst ökar likvärdigheten i skolan?
  • Leder lottning av skolplatser till förbättrad likvärdighet?

För kompletta forskningsrön - köp ditt eget exemplar av rapporten!

Se längre ned för en SOU (bilaga till Långtidsutredningen) inom samma ämnesområde!
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 216
  • Utgiven: 2019
  • Serie: ESO-rapport 2019:01
  • ISBN/Best.nr: 978-913824901-7
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning