Lika för alla? ESO-rapport 2019:1
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt
  • Skola och utbildning

Lika för alla? ESO-rapport 2019:1

En ESO-antologi om skolans likvärdighet

18400

184 kr (exkl. moms)

Lika för alla? ESO-rapport 2019:1

Lika för alla? ESO-rapport 2019:1

Om publikationen

Såväl svenska som internationella bedömare menar att skolans likvärdighet försämrats under de senaste decennierna. Frågan är vad som kan göras för att bryta utvecklingen. I denna ESO-antologi undersöker ett antal forskare från olika forskningsfält vad vi egentligen vet om vilka åtgärder som kan fungera för att förbättra skolans likvärdighet. Bland kapitelrubrikerna:
  • Likvärdighet och skolkvalitet: socioekonomiskt ursprung och invandrarbakgrund
  • Vad säger forskningen om vilka åtgärder som bäst ökar likvärdigheten i skolan?
  • Leder lottning av skolplatser till förbättrad likvärdighet?

För kompletta forskningsrön - köp ditt eget exemplar av rapporten!

Se längre ned för en SOU (bilaga till Långtidsutredningen) inom samma ämnesområde!
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.