Lika för alla? ESO-rapport 2018:6
Finansdepartementet

Lika för alla? ESO-rapport 2018:6

En ESO-antologi om skolans likvärdighet

18400

184 kr (exkl. moms)

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Utkommer i februari.
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.
Produktdetaljer: