.
Life science companies in Sweden
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Ekonomi
  • Hälsa och sjukvård

Life science companies in Sweden

Including a comparison with Denmark

20400

204 kr (exkl. moms)

Life science companies in Sweden

Life science companies in Sweden

  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 62
  • Utgiven: 2011
  • ISBN/Best.nr: 978-918651732-8
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Hälsa och sjukvård
  • Taggar:

Om publikationen

Sverige har fler Life science-företag än Danmark, men Danmark har fler anställda!

Redovisar utvecklingen av »Life science»-branschen (bioteknik, biomedicin och medicinsk teknik) i Sverige mellan åren 1997-2009. En jämförelse gör med Danmark, som har något fler anställda än Sverige, trots att Sverige har fler och större företag.
Konstaterar att båda länderna haft ett tapp inom branschen sedan 2006. För Sveriges del beror detta på att främst AstraZeneca och Pfizer minskat sin personal, medan personalminskningen i Danmark är jämt spridd över flera stora företag.
Separat beskrivs den dansk-svenska satsningen Medicon på Själland och i Malmö/Lundregionen. Medicon har fler anställda inom »life science» än övriga landet i både Danmark och Sverige. Av totalt ca 40000 Mediconanställda jobbar knappt 35000 på den danska sidan och ca 6000 i Skåne-regionen.
Språk: Engelska