Licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention, föreskrifter, HSLF-FS 2017:29
Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention, föreskrifter, HSLF-FS 2017:29

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändras av HSLF-FS 2018:31, best.nr 17318031HSLF.
Tryckt upplaga: