Licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention, ändrade föreskrifter (TLVFS 2017:29). HSLF-FS 2018:31
Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention, ändrade föreskrifter (TLVFS 2017:29). HSLF-FS 2018:31

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2017:29, best.nr 17317029HSLF
Tryckt upplaga: