.
Licensavtalets anatomi
 • Förmögenhetsrätt
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Immaterialrätt

Licensavtalets anatomi

Stojan Arnerstål
Produkt-id: 4335654010924
ID: S-DB764E38637929518525814D003D4F
Licensavtalets anatomi
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2019
 • Ämnen: Förmögenhetsrätt, Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Immaterialrätt
 • Författare: Stojan Arnerstål

Om boken

Digitaliseringen har underlättat framväxten av nya innovationer och affärsmodeller som bygger helt på intellektuella resurser såsom information, kunskap och immaterialrätter. Ett effektivt sätt att kommersialisera tillgångar av detta slag är att upplåta licenser.
I boken behandlas ett sammanhållet licensavtal som utgör en hybrid av en upplåtelse med flera immaterialrätter och företagshemligheter. Det tillhandahålls både en svensk och en engelsk version av exempelklausulerna. Bestämmelserna är tänkta att tillsammans utgöra ett exempel på hur ett licensavtal kan se ut. Till varje klausul har fogats en kommentar med en diskussion om de bakomliggande skälen till respektive reglering samt en ingående behandling av hur innehållet i dispositiv rätt påverkar licensavtalens utformning och tillämpning. Det analyseras också på vilket sätt licensavtal innehåller komponenter som är gemensamma för samtliga immaterialrätter samt vilka eventuella skillnader som finns. Boken utgör ett försök att extrahera ett slags anatomi för vad ett licensavtal typiskt sett innehåller.
Licensavtalets anatomi vänder sig både till den som vill ha en överblick över vilka bestämmelser som vanligtvis förekommer i ett licensavtal och till den som behöver en fördjupning i de bakomliggande rättsreglerna som styr licensavtalens tillämpning.
STOJAN ARNERSTÅL är jur. dr och docent i civilrätt. Han är verksam som specialist på Advokatfirman Vinge, där han arbetar med avtalsrelaterad immaterialrätt.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139116226.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-DB764E38637929518525814D003D4F", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-DB764E38637929518525814D003D4F50", "verkid"=>"DB764E38637929518525814D003D4EEC1", "subject_areas"=>["Förmögenhetsrätt", "Immaterial- och marknadsrätt"], "subjects"=>["Förmögenhetsrätt", "Immaterialrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1092", "id"=>"815142CB1C848BF4C1257E76002FA82D", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Stojan", "lastname"=>"Arnerstål"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2019.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139116226", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2019", "publicerat_datum"=>"2019-04-17", "publicerat_timestamp"=>1555459200}