.
Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten

Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten

Eric M. Runesson
Produkt-id: 4335672328236
ID: 2F3931E5AFA41EBA852581A2004A75B8

1.076 kr (exkl. moms)

Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten

Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Sverige är ett av EU:s ledande innovationsländer och innovationerna väger allt tyngre i de svenska företagen. Avtal om innovationer och deras utnyttjande blir därför också allt viktigare och de avtals- och kontraktsrättsliga aspekterna på ekonomiskt utnyttjande av innovationer hamnar i fokus. Området är relativt okänt och denna bok bidrar till att täppa till en kunskapslucka.Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten innehåller en genomgång av avtals- och kontraktsrätten med särskilt avseende på patent och tekniska företagshemligheter (inventioner). Boken behandlar bl.a. avtals ingående, kontraheringsplikt, implicita licenser, frågor om avtalstid och parternas ansvar för kontraktsbrott vid dröjsmål och fel, frågor om partsväxlingar och underlicensiering. Den innehåller även en fördjupning om beräkning av ersättning vid patentintrång och obehöriga angrepp på företagshemligheter med en omfattande praxisgenomgång. Boken behandlar också lagvalsfrågor och tvistlösning genom skiljeförfarande. Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten är skriven främst för praktiker som arbetar med avtal kring immateriella rättigheter, särskilt uppfinningar. Boken ska förhoppningsvis stimulera till bra avtal och bra argument i tvister om inventioner.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139112709.png", "type"=>"print", "product_id"=>"2F3931E5AFA41EBA852581A2004A75B8", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"2F3931E5AFA41EBA852581A2004A75B8", "verkid"=>"2F3931E5AFA41EBA852581A2004A75541", "subject_areas"=>["Ekonomi"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0614", "id"=>"38DC7E0799D2177DC12579DC0041D355", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Eric M.", "lastname"=>"Runesson"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"12", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"755", "size"=>"296", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2014", "publicerat_datum"=>"2014-05-09", "publicerat_timestamp"=>1399593600}