.
Lekmannaövervakare inom frivården

Lekmannaövervakare inom frivården

17800

178 kr (exkl. moms)

Lekmannaövervakare inom frivården

Lekmannaövervakare inom frivården

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Värdefullt stöd i trasslig vardag!

En studie av hur lekmannaverksamheten inom frivården fungerar och möjligheter att förbättra denna.
Lekmannaövervakarna är mycket uppskattade av klienterna, som uttrycker stor tacksamhet över deras engagemang. Även övervakarna själva får ut mycket för egen del.
Trots detta finns ett antal problemområden att åtgärda. Dessa rör huvudsakligen den utbildning och det stöd som övervakarna får från frivården.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.