Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Prop. 2017/18:138
Socialdepartementet

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Prop. 2017/18:138

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator.Meningen med förslaget är främst att öka patientsäkerheten. Med legitimationen följer krav på lämplighet och kompetens. Legitimationen ska dessutom kunna återkallas om hälso- och sjukvårdskuratorn exempelvis skulle vara grovt oskicklig eller uppenbart olämplig för yrket.Grund för legitimation ska som huvudregel vara en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Yrkesverksamma kuratorer ska dock under en övergångsperiod kunna få legitimation om de har en socionomexamen eller någon annan likvärdig utbildning. De ska dessutom ha varit verksamma i yrket i minst fem år, alternativt i två år med en relevant vidareutbildning.