.
Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Ds 2017:39
  • Hälsa och sjukvård
  • Skola och utbildning

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Ds 2017:39

9500

95 kr (exkl. moms)

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Ds 2017:39

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Ds 2017:39

  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 50
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824662-7
  • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Enligt förslagen i Ds:n skulle kuratorers legitimerade yrkestitel bli hälso- och sjukvårdskurator. Syftet med förslaget är främst att öka patientsäkerheten och grunden för legitimationen föreslås bli en yrkesexamen för hälso- och sjukvårdskuratorer. En sådan examen bedöms kunna leda till en mer nationellt likformig kompetens bland kuratorer och att kuratorskompetensen bättre kan anpassas till yrket.

Föreslår också en övergångsbestämmelse för redan yrkesverksamma kuratorer om de genomgått en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och har varit yrkesverksamma i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning.

Kuratorlegitimationen skulle innebära att även kuratorer i privat verksamhet omfattas av reglerna om skyldighet att föra journal, en skyldighet de inte omfattas av i dag. Legitimation för kuratorer skulle på så vis föra med sig att den vård som patienter får av yrkesgruppen blir mer patientsäker och av högre kvalitet, oavsett i vilken verksamhetsform den bedrivs.

Köp ditt eget exemplar och ta del av förslagen i sin helhet!
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!