Ledningsutredningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Ledningsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Ändring i och utvidning av utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: