Ledningsfunktioner i högskolan
Utbildningsdepartementet

Ledningsfunktioner i högskolan

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska kartlägga och analysera ledarskap och ledningsttrukturer i högskolan och lämna förslag på utvecklingsåtgärder. Syftet är att ta fram ett underlag för främst universitetens och högskolornas egna ställningstaganden i fråga om ledarskap och ledningsstrukturer, men även överväga om det finns behov av åtgärder på nationell nivå.
Tryckt upplaga: