.
Ledighetslagarna
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Ledighetslagarna

Hanna Björknäs, Bo Ericson, Kurt Eriksson

En kommentar

Produkt-id: 7595939725478
ID: P000047110

573 kr (exkl. moms)

Ledighetslagarna

Ledighetslagarna

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Ledighetslagarna. En kommentar ger en samlad översikt över den rådande ledighetslagstiftningen. Åtta lagar redovisas och kommenteras:
• föräldraledighetslagen (1995:584)
• lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
• lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård
• lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
• lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen)
• lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare (svenskutbildningslagen)
• lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
• lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139027690.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000047110", "primary"=>"true", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F450048759C2", "subject_areas"=>["Arbetsrätt och arbetsliv"], "subjects"=>["Arbetsrätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2023-01-19", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0990", "id"=>"7341B5C08FF966F5C125770A00535244", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Hanna", "lastname"=>"Björknäs"}, {"contact_id"=>"0428", "id"=>"1BE17871D2B56E4FC12575430054CFE3", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Bo", "lastname"=>"Ericson"}, {"contact_id"=>"1914", "id"=>"FD31C18F2FC8903DC125770A0052C1CA", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Kurt", "lastname"=>"Eriksson"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"229", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"2", "priceresellers"=>"401", "size"=>"240", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-01-19", "publicerat_timestamp"=>1674086400}