Ledighetslagarna
Norstedts Juridik

Ledighetslagarna

44500

445 kr (exkl. moms)

Nytt inom området är bland annat att föräldraledighetslagen har kompletterats med bestämmelser med ursprung i EU-rätten. Sedan 2008 gäller en lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Lagen om vissa försvarsmaktsanställningar infördes 2013. Den innehåller detaljerade regler om rätt till ledighet från arbetstagarens civila anställning.I Ledighetslagarna redovisas och kommenteras följande åtta lagar:‒ föräldraledighetslagen (1995:584)‒ lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl‒ lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård‒ lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete‒ lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen)‒ lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare (svenskutbildningslagen)‒ lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet‒ lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.