.
Ledighetslagarna
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Ledighetslagarna

Hanna Björknäs, Bo Ericson, Kurt Eriksson

En kommentar

57300

573 kr (exkl. moms)

Ledighetslagarna

Ledighetslagarna

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Ledighetslagarna. En kommentar ger en samlad översikt över den rådande ledighetslagstiftningen. Åtta lagar redovisas och kommenteras:
• föräldraledighetslagen (1995:584)
• lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
• lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård
• lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
• lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen)
• lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare (svenskutbildningslagen)
• lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
• lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.