Ledighetshandboken
Norstedts Juridik

Ledighetshandboken

50500

505 kr (exkl. moms)

Beskriver all lagstiftning som finns om arbetstagarens rätt till ledighet inklusive reglerna avseende ledighet vid sjukdom och semester. Innehåller även en redovisning av de regler om ersättning som hör samman med olika ledigheter, t.ex. sjuklön och föräldraförsäkring. Författningstexter och lagmotiv belyses med korta referat från Arbetsdomstolen. Handboken innehåller även checklistor och en formulärsamling med förslag till mallar och avtal m.m. Boken avslutas med en lagtextbilaga.