.
Ledighet och fritid under tjänstgöring för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det civila försvaret; MSBFS 2024:3
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt
  • Offentlig förvaltning
  • Ordning och säkerhet

Ledighet och fritid under tjänstgöring för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det civila försvaret; MSBFS 2024:3

Planerad utgivning under januari 2024.
1

0 kr (exkl. moms)

Ledighet och fritid under tjänstgöring för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det civila försvaret; MSBFS 2024:3

Om publikationen