Lean och systemsyn i stat och kommun
Socialdepartementet

Lean och systemsyn i stat och kommun

24000

240 kr (exkl. moms)

Toyota visar vägen!Kan en verksamhetsfilosofi utvecklad för biltillverkning i Japan bidra till att Sverige utvecklar bättre offentliga tjänster?Diskuterar hur begreppet lean kan tillämpas i stat och kommun för att leva upp till regeringens förvaltningspolitiska mål som de uttrycks i bl.a. proposition 2009/10:175 (se under Relaterade produkter t.h.)Redovisar intervjuer som genomförts med företrädare för tolv statliga och regionala myndigheter samt fem kommuner.*Exempel på åtgärder i en lean-satsning:
  • Identifiera vad som är av värde för medborgaren för att kunna eliminera vad som i lean kallas »slöserier»
  • Mäta s.k. verklig resp. onödig efterfrågan och i möjligaste mån eliminera den senare typen
  • Lägga tonvikt på »människan i systemet» med mer ansvar på medarbetarna i mötet med medborgarna. Medborgarens behov, medarbetarens professionella kunskaper samt gällande regelverk är centrala utgångspunkter.*Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Läkemedelsverket, Försäkringskassan, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och polisen i Uppsala län, Skatteverket, Skellefteå tingsrätt, Verket för högskoleservice samt kommunerna Bromölla, Sundsvall, Södertälje, Vara och Östra Göinge.