Lean och systemsyn i stat och kommun
Socialdepartementet

Lean och systemsyn i stat och kommun

- förutsättning, hinder och möjligheter. Sekretariatsrapport från Innovationsrådet

24000

240 kr (exkl. moms)

Toyota visar vägen!

Kan en verksamhetsfilosofi utvecklad för biltillverkning i Japan bidra till att Sverige utvecklar bättre offentliga tjänster?
Diskuterar hur begreppet lean kan tillämpas i stat och kommun för att leva upp till regeringens förvaltningspolitiska mål som de uttrycks i bl.a. proposition 2009/10:175 (se under Relaterade produkter t.h.)
Redovisar intervjuer som genomförts med företrädare för tolv statliga och regionala myndigheter samt fem kommuner.*
Exempel på åtgärder i en lean-satsning:
 • Identifiera vad som är av värde för medborgaren för att kunna eliminera vad som i lean kallas »slöserier»
 • Mäta s.k. verklig resp. onödig efterfrågan och i möjligaste mån eliminera den senare typen
 • Lägga tonvikt på »människan i systemet» med mer ansvar på medarbetarna i mötet med medborgarna. Medborgarens behov, medarbetarens professionella kunskaper samt gällande regelverk är centrala utgångspunkter.

  *Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Läkemedelsverket, Försäkringskassan, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och polisen i Uppsala län, Skatteverket, Skellefteå tingsrätt, Verket för högskoleservice samt kommunerna Bromölla, Sundsvall, Södertälje, Vara och Östra Göinge.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 115
 • Utgiven: 2012
 • ISBN/Best.nr: 978-913823686-4
 • Ämnen: Arbetsliv, Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Sociala frågor