Låt fler forma framtiden! SOU 2015:96
  • Offentlig rätt
  • Skola och utbildning

Låt fler forma framtiden! SOU 2015:96

Forskarantologi från 2014-års Demokratiutredning

44700

447 kr (exkl. moms)

Låt fler forma framtiden! SOU 2015:96

Låt fler forma framtiden! SOU 2015:96

  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 714
  • Utgiven: 2015
  • ISBN/Best.nr: 978-913824372-5
  • Ämnen: Offentlig rätt, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Omfattande samhällsförändringar har stor inverkan på demokratins institutioner och funktionssätt. Digitaliseringen påverkar förutsättningarna för mediemarknaden och utmanar de traditionella medierna. Internet och sociala mediers betydlese för information, kommunikation och politiskt deltagande har ökat förändrat opinionsbildningen och nyhetsförmedlingen.

En utmaning som vuxit sig större på senare år är den politiska ojämlikheten. Det finns stora skillnader mellan de som deltar politiskt och däremed har inflytande över de politiska besluten, och de som är passiva.Deltagandeklyftorna sammanfaller i stora drag med de socioekonomiska klyftorna i samhället.

Denna antologi är en bilaga till Demokratiutredningen som överlämnar sitt betänkande i januari 2016.
Utredare: Olle Wästberg

Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!