Låt fler forma framtiden! SOU 2015:96
Kulturdepartementet

Låt fler forma framtiden! SOU 2015:96

44700

447 kr

Omfattande samhällsförändringar har stor inverkan på demokratins institutioner och funktionssätt. Digitaliseringen påverkar förutsättningarna för mediemarknaden och utmanar de traditionella medierna. Internet och sociala mediers betydlese för information, kommunikation och politiskt deltagande har ökat förändrat opinionsbildningen och nyhetsförmedlingen.En utmaning som vuxit sig större på senare år är den politiska ojämlikheten. Det finns stora skillnader mellan de som deltar politiskt och däremed har inflytande över de politiska besluten, och de som är passiva.Deltagandeklyftorna sammanfaller i stora drag med de socioekonomiska klyftorna i samhället.Denna antologi är en bilaga till Demokratiutredningen som överlämnar sitt betänkande i januari 2016.
Utredare: Olle WästbergTeckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!
Produktdetaljer: