.
Läsandets kultur. SOU 2012:65

Läsandets kultur. SOU 2012:65

Slutbetänkande av Litteraturutredningen

44700

447 kr (exkl. moms)

Läsandets kultur. SOU 2012:65

Läsandets kultur. SOU 2012:65

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 632
 • Utgiven: 2012
 • ISBN/Best.nr: 978-913823798-4
 • Ämnen: Offentlig rätt, Skola och utbildning

Om publikationen

Läslyft för Sverige ska öka läsförståelsen bland unga!

Föreslår en plan för Ett läslyft för Sverige, med ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda senast 2018.
Bakgrunden är den påtagligt försämrade läsförståelsen bland unga enligt de PISA-undersökningar som genomförts under 2000-talet. Svenska 15-åringar har sänkt sin nivå i jämförelse med andra OECD-länder från goda läsare till medelmåttiga läsare.
Inom ramen för läslyftet föreslås
 • en försöksverksamhet med läsombud i förskolan
 • regler om tillgång till skolbibliotekarier
 • särskilda medel för läsfrämjande inom folkbildningen
 • stöd till författarbesök och andra evenemang i bokhandeln
 • satsning på e-böcker via folkbiblioteken
 • en moderniserad biblioteksersättning till författare.
Föreslår dessutom en maxgräns för litteraturstöd till enskilda företag. Medlen bör i stället användas för t.ex. digitalisering av tidigare publicerade böcker och utgivning av kulturtidskrifter.
Slutligen föreslås ett bättre internationellt utbyte på litteraturområdet genom t.ex. översättarseminarier och ett utökat översättningsstöd.

Ordförande: Tomas Lidman
Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!