Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Prop. 2017/18:195
Utbildningsdepartementet

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Prop. 2017/18:195

14400

144 kr (exkl. moms)

Föreslår bland annat att det införs bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att en elev i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sitt behov.

Propositionen innehåller en justerad version av förslagen i propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti (prop. 2017/18:18).
Tryckt upplaga: