.
Läs mig! SOU 2017:21. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Del 1 och 2

Läs mig! SOU 2017:21. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Del 1 och 2

Betänkande från Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

58000

580 kr (exkl. moms)

Läs mig! SOU 2017:21. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Del 1 och 2

Läs mig! SOU 2017:21. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Del 1 och 2

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 978
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824581-1
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt, Skola och utbildning

Om publikationen

Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Insatserna som föreslås är på nationell, regional och lokal nivå.

Några av förslagen:
 • Utred legitimation för undersköterskor.
 • Bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning.
 • Nationellt inriktningsmål för antal anställda per chef
 • Underlätta för äldre att kunna välja ett multiprofessionellt team
 • Nationellt kunskapscentrum om äldre och psykisk hälsa.
 • Nationell strategi för nya former av välfärdsteknik och stimulansbidrag till kommunerna för innovationer.

Särskild utredare: Susanne Rolfner-Suvanto
Köp utredningen för att ta del av kompletta analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!