Läs mig! SOU 2017:21. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Del 1 och 2
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Skola och utbildning

Läs mig! SOU 2017:21. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Del 1 och 2

Betänkande från Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

58000

580 kr (exkl. moms)

Läs mig! SOU 2017:21. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Del 1 och 2

Läs mig! SOU 2017:21. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Del 1 och 2

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 978
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:021
 • ISBN/Best.nr: 978-913824581-1
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Insatserna som föreslås är på nationell, regional och lokal nivå.

Några av förslagen:
 • Utred legitimation för undersköterskor.
 • Bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning.
 • Nationellt inriktningsmål för antal anställda per chef
 • Underlätta för äldre att kunna välja ett multiprofessionellt team
 • Nationellt kunskapscentrum om äldre och psykisk hälsa.
 • Nationell strategi för nya former av välfärdsteknik och stimulansbidrag till kommunerna för innovationer.

Särskild utredare: Susanne Rolfner-Suvanto
Köp utredningen för att ta del av kompletta analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!