Läroplan för vuxenutbildningen. Reviderad 2017
Skolverket

Läroplan för vuxenutbildningen. Reviderad 2017

8000

80 kr (exkl. moms)

Denna upplaga har reviderats för att förtydliga vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna finns i läroplanens första och andra del. Dessutom har texten reviderats utifrån att utbildning i svenskaför invandrare upphört som egen skolform och sedan 2016 ingår i kommunal vuxenutbildning.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 16
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913832719-7
  • Ämnen: Sociala frågor, Utbildning & Forskning