Läroplan för vuxenutbildningen. Reviderad 2017
Skolverket

Läroplan för vuxenutbildningen. Reviderad 2017

8000

80 kr

Denna upplaga har reviderats för att förtydliga vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna finns i läroplanens första och andra del. Dessutom har texten reviderats utifrån att utbildning i svenskaför invandrare upphört som egen skolform och sedan 2016 ingår i kommunal vuxenutbildning.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 16
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913832719-7