Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2019
Skolverket

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2019

22000

220 kr (exkl. moms)

Nytt i 2019-års upplaga: kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning har reviderats. Dessa kursplaner har stadieindelats och ett kunskapskrav för godtagbara kunskaper i svenska i årskurs 4 har tillkommit.

Läroplanen innehåller fyra delar som beslutas av regeringen. Läroplanens femte del innehåller kursplaner för Specialskolan. Det finns ett antal kursplaner som kan användas som grund för undervisningen beroende på hur elevens behov ser ut. Kunskapskraven beslutas av Skolverket och finns i den här boken direkt efter respektive kursplan. För att förstå undervisningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens olika delar som en helhet.
Se under fliken Offentliga publikationer - Läroplanerna, så hittar du en lista över läroplaner och kommentarmaterial.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 392
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913832694-7
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning