Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2018
Skolverket

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2018

20000

200 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Skolverket räknar med att läroplanen kommer från tryck under hösten 2018. På Skolverkets webb finns en uppdaterad, digital version (som inte kommer att tryckas) med de förändringar som kommit sedan den senaste tryckta utgåvan.
Produktdetaljer: